Lokalita: Bratislava

Plat: 2000 – 2800 eur/mesiac

Nástup: ASAP / dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

 

Poslanie pracovnej pozície

 1. Vykonávať vedeckovýskumnú prácu a realizovať výsledky výskumu.
 2. Zaznamenávať zistenia a interpretovať ich formou záverov.
 3. Publikovať zistenia, osobné názory a teórie.
 4. Spracovať podrobnú dokumentáciu k prideleným častiam výskumu.

 

Vítaná znalosť matematického myslenia so zameraním sa na Bayesovu štatistiku a pravdepodobnosť.


Vítaná znalosť: 

 • numerických knižníc Numpy a Scipy (Python),
 • knižníc strojového učenia (Matlab, Tensorflow, Theano, Caffe),
 • výpočtového systému Wolfram mathematica. 

 

Jazykové znalosti: Anglický jazyk 

 

Počítačové zručnosti:

Programovacie jazyky: Python, Java – základy (ochota učiť sa)

MS Office - pokročilá 

 

Iné požiadavky: 

 • Abstrakcia a nadhľad
 • Logické štruktúrované myslenie
 • Schopnosť rozlišovať podstatné veci od nepodstatných
 • Aktívne počúvanie a diskusia
 • Schopnosť prevziať zodpovednosť za celkový výsledok
 • Minimálna miera alibizmu
 • Prirodzený záujem zlepšovať veci a zdokonaľovať sa
 • Samostatnosť a Spoľahlivosť
 • Asertivita a Empatia
 • Odvaha a Kreativita 

 

Pracovná náplň (zodpovednosti, právomoci) 

 • Podieľa sa na výskume, vývoji nových produktov a ich aplikácií.
 • Vyhľadáva, analyzuje, študuje a rešeršuje poznatky z predmetnej oblasti výskumu.
 • Aktívne študuje aktuálne trendy a možnosti v danej oblasti.
 • Identifikuje najdôležitejšie oblasti pridelenej oblasti výskumu.
 • Identifikuje a pochopí problém.
 • Definuje alternatívy riešenia a argumentuje pre ich prijatie.
 • Samostatne a odborne spracováva výsledky zistení.
 • Formuluje nové poznatky a teórie.
 • Overuje teórie. 
 • Tvorí rozsiahlejšie štruktúrované texty (analytické dokumenty, metodiky a postupy).
 • Pripravuje odborné prezentácie svojej výskumnej práce pre konferencie a semináre,.
 • Prezentuje riešenia.
 • Eviduje a pripravuje štatistické a matematické dáta.
 • Vysvetľuje veci zrozumiteľným jazykom podľa potrieb.
 • Spolupracuje na tom, na čom spolupracovať treba, hoci by sa ho to priamo netýkalo
 • Spolupracuje s ostatnými oddeleniami spoločnosti a kolegami.
 • Iné podľa pokynov zamestnávateľa.
 • Odovzdávať riešenia (nie na najnižšej úrovni).
 • Kontrolovať správnosť uvedenia vyvinutého produktu. 

Výskumný pracovník - projekt v oblasti biomedicíny

Category: Analyst Location: Bratislava

Fill out the form bellow and we’ll make sure to contact you