Miesto práce: Bratislava/čiastočný remote

Mzda: od 280 MD

Typ spolupráce: živnosť

Nástup: dohodou

 

Náplň práce:
•    pochopenie biznisových potrieb a požiadaviek a ich preklad do IT riešenia,
•    tvorba detailných funkčných špecifikácií a technického dizajnu - detailného návrhu implementácie,
•    vytváranie a zmena integrácií medzi aplikáciami,
•    pochopenie bankovej architektúry pri návrhu komplexných riešení,
•    spolupráca s vývojármi pri implementácii riešenia,
•    podpora vo fáze testovania pri riešení chýb,
•    podpora produkčnej verzie aplikácií, práca na analýze a oprave chýb,
•    podieľanie sa na plánovaní úloh,
•    komunikácia s inými tímami v banke a externými dodávateľmi pri analýze a realizácii riešení.

 

SKÚSENOSTI:
•    s analytickým a logickým myslením,
•    s tvorbou funkčných špecifikácií a navrhovaním riešení/alternatív, definíciou testovacích scenárov, poskytovaním konzultácií a podpory vývojárom (tu nech máme rovnaké slovné výrazy ako hore vyššie),
•    so systémovými integráciami,
•    s metodikou agilného vývoja (SCRUM)

 

Znalosti:
•    SOAP/REST služieb
•    OpenApi štandardu
•    SQL
•    UML
•    BPMN
•    JIRA
•    Confluence

IT analytik

Category: Analyst Location: Bratislava

Fill out the form bellow and we’ll make sure to contact you