Lokalita: Bratislava

Plat: 1500 – 2500 eur/mesiac

Nástup: ASAP / dohodou

Druh pracovného pomeru: TPP

 

Poslanie pracovnej pozície 

 1. Spracovať údaje do formy informácií pre ich ďalšie využitie.
 2. Podporovať IT Architekta a Developera pri návrhu, vývoji, testovaní a nasadení systémov.
 3. Spracovať podrobnú projektovú dokumentáciu.

 

Odborná spôsobilosť

 • Znalosť a skúsenosť s procesnou analýzou v metodike BPMN
 • Skúsenosť s niektorým z analytických nástrojov pre zakresľovanie procesov a diagramov prípadov použitia
 • Znalosť databáz, XML, UML – základná

 

Jazykové znalosti: Anglický jazyk 

 

Počítačové zručnosti:

MS Office – pokročilá
Enterprise Architect (alebo podobné) – základná/osvojená 

 

Iné požiadavky: 

Logické myslenie, preferovane matematického zamerania 

Schopnosť písať rozsiahlejšie štruktúrované texty 

Schopnosť rozlišovať podstatné veci od nepodstatných 

Schopnosť sústrediť sa na výsledok/riešenie 

Skúsenosť s komunikáciou so zákazníkmi

Otvorenosť v komunikácii

Iniciatívnosť pri riešení úloh

Samostatnosť 

 

Pracovná náplň (zodpovednosti, právomoci) 

 • Spolupracuje pri definovaní požiadaviek na projekt.
 • Spolupracuje pri definovaní scope projektu, príprave ponuky a zmluvy.
 • Spolupracuje pri tvorbe projektového plánu a harmonogramu.
 • Spolupracuje na definovaní funkčnosti.
 • Identifikuje potreby zákazníka.
 • Analyzuje požiadavky, eviduje ich a pripravuje podklady pre implementáciu.
 • Navrhuje a tvorí riešenia pre optimalizáciu procesov u klienta.
 • Modeluje IT riešenia (dáta, procesy, prípady použitia, požiadavky).
 • Zakresľuje procesy a pripomienky k procesom (po validácii) v EA.
 • Vytvára prípady použitia (UC).
 • Spolupracuje na tvorbe testovacích scenárov.
 • Spolupracuje na tvorbe výstupnej dokumentácie:
  Procesné modely; Blueprint, DFŠ (v spolupráci s architektom); Developerská, Používateľská príručka (v spolupráci s Developermi). 
 • Spracováva analytickú a návrhovú dokumentáciu pre IT riešenia.
 • Spracováva projektovú dokumentáciu.
 • Stretáva sa s klientom, zbiera a analyzuje požiadavky klienta.
 • Tvorí používateľské príručky, školí používateľov.
 • Prezentuje riešenia.
 • Študuje a rešeršuje legislatívu v biznis doménach.
 • Vyhľadáva, analyzuje a rešeršuje informácie o biznis doménach.
 • Vyhľadáva, analyzuje a rešeršuje informácie o IT riešeniach v biznis doménach.
 • Iné podľa pokynov zamestnávateľa.
 • Odovzdávať zadania (nie na najnižšej úrovni) pre Developerov (funkčnosť projektu).
 • Kontrolovať výsledky prác Developerov vzhľadom na zadané úlohy (funkčnosť projektu). 

 

ANALYTIK

Category: Analyst Location: Bratislava

Fill out the form bellow and we’ll make sure to contact you