Lokalita: Bratislava

Nástup: ASAP/dohodou

Ponúkaný plat: 1700 – 3000 Eur / mesiac

Druh pracovného pomeru: TPP

 

Náplň pracovnej pozície:

• Spolupracuje pri definovaní scope projektu, príprave ponuky a zmluvy.

• Spolupracuje pri tvorbe projektového plánu a harmonogramu.

• Zodpovedá za stanovenie delivery metodiky.

• Participuje na dizajne dodávaných riešení.

• Odhaduje náročnosť a spoluprácuje na návrhu architektúry.

• Analyzuje a navrhuje technické riešenia.

• Programuje moduly a časti na základe získanej špecifikácie.

• Komunikuje s kolegami.

• Stretáva sa s klientom, vyjasňuje si riešenia.

• Samostatne spracováva developerskú dokumentáciu celého riešenia za svoju oblasť.

• Iné podľa pokynov zamestnávateľa.

• Prideľovať zadania programátorom v tíme

• Eskalovať zmeny v delivery na PM a architekta (komplexity, časovej náročnosti, zdrojov, atď.).

• Rozhodovať v prípade variantných riešení.

• Odstraňovať chyby a „ladiť“ softvér.

 

Predpoklady a zručnosti:

Pracovné skúsenosti:

Min. 2 roky pracovných skúseností na podobnej pracovnej pozícii. 

 

Jazykové znalosti:

Anglický jazyk - pokročilý


Počítačové zručnosti:
JAVA, UML, SQL – expertná

Základné princípy OS – expertná

Webové technológie (HTML, HTTP, WS, JSON, JavaScript) – expertná

Znalosť frameworkov (Spring, JPA,...) – expertná

Práca s MS Office, Enterprise Architect – pokročilá

 

Iné požiadavky:
Tímová práca – účasť aj riadenie

Zručnosti projektového manažmentu

Manažérske zručnosti

 

Senior Java Developer

Category: Java Location: Bratislava

Fill out the form bellow and we’ll make sure to contact you