Miesto práce: práca z domu/remote

Platové ohodnotenie: 2600 - 3300 eur/mesiac btto na TPP alebo 3500 - 4800 eur/mesiac na živnosť

Možnosť spolupráce: TPP, živnosť

Nástup: ASAP/dohodou

 

- Skúsenosť s big data solutions (škálovanie na processing veľkých datasetov s dôrazom na performance, rýchlosť a stabilitu riešenia + optimalizáciu resources použitých služieb)

- Software vývoj BE riešení v JAVA (PHP/Symfony výhoda)

- Uvažovanie/vývoj na úrovni solution architekt (schopnosť participovať aj na dizajne aplikácie, nie len exekutíve návrhu)

- Skúsenosť s riešeniami a službami pre big data processing/infra = AWS, Google, Oracle...

- Skúsenosť s docker vývojom + štandard praca s gitom

 

Projekt focus = vývoj vlastnej in-house big data platformy (micro-servisná architektura) s využitím veľmi komplexného a širokého datasetu (milióny users a interakčných eventov denne), automatizácia riešení, spolupráca s data scientistom a jeho soft. riešeniami (python apps/scripts = ML/AI solutions pre recommendacne enginy, cielenie reklamy a segmentácie publika). Práca s AWS/Google infraštruktúrou, možná aj na úrovni devops skills (cloudformation, EKS...). Vytváranie vlastných riešení a komponentov prepájajúcich big data business a DMP s vývojom publisherskej CMS platformy - vedľajší projekt (CMS funkcionality, CDN- serving videoassetov, DAM- sprava digitálnych assetov, obrázkov).

 

STACK preferovaný/nutný:

- skúsenosti s vývojom v Jave na low-level úrovni,  v multithreadingovom prostredí

- skúsenosti s distribuovaným spracovaním dát a s vývojom s dôrazom na výkon

- skúsenosti s microservice architektúrou

- skúsenosti s frameworkami Spring Boot a ideálne Quarkus

- skúsenosti s NoSQL databázami, ideálne MongoDB a Redisom

- skúsenosti s CI

- schopnosť analyzovať požiadavky a pretaviť ich do praxe

- znalosti kontajnerizácie (Docker)

- ideálne skúsenosti s vývojom v cloudovom prostredí (AWS, Azure, GCP), ideálne AWS (ECS, CloudFormation, ElasticCache, CloudWatch, Athena, S3), cloud DevOps (provisioning resourceov, orchestrácia)

- PHP / Symfony – nice to have

Java Backend Developer (Big DATA)

Category: Java Location: Remote

Fill out the form bellow and we’ll make sure to contact you